top of page

Si quieres acceder a los contenidos completos y conocer mejor la vida de los animales invertebrados con más imágenes e información, échale un vistazo a nuestra versión para ordenador.

ASCIDIAS

ANIMAIS INVERTEBRADOS - ASCIDIAS

ASCIDIAS

ASCIDIAS

ASCIDIAS
CLAVELINAS belleza de cristal

CLAVELINAS belleza de cristal

00:49
Play Video

Coma outras especies de invertebrados, as ascidias son grandes descoñecidas e adoitan pasar desapercibidas cando nos mergullamos ao longo do fondo mariño da ría. Pero este animal aparentemente sinxelo que parece un saco con buratos pertence á mesma familia que os peixes, aves ou mamíferos coma nós, á familia dos cordados. Dentro desta familia están os tunicados, como as ascidias, ou os vertebrados, e caracterízanse por ter un cordón nervioso dorsal. Así, as ascidias son a forma de vida invertebrada máis relacionada cos vertebrados, o elo entre invertebrados e vertebrados.

  FILO

Cordados

  SUBFILO

Cefalocordados

Tunicados

Vertebrados

    CLASE

Anfioxo

Ascidias e salpas

Peixes, anfibios, aves...

As ascidias sofren unha grande metamorfose ao madurar e desde a etapa larvaria, na que nadan libremente, pasan a vivir como animais unidos ao substrato (como ocorre con moitos cnidarios). Cando son larvas, o seu sistema nervioso e a súa estrutura interna son moi semellantes aos cágados, teñen un cordón nervioso (similar á medula espiñal) e un esqueleto ou notocorda (parecido á columna vertebral) que despois perden ao instalarse na rochas. De feito, moitos investigadores consideran que estes órganos son os precursores evolutivos da medula espiñal e da columna vertebral dos vertebrados.

debuxo_piña_de_mar_GAL.jpg

Son animais tunicados, cubertos cunha túnica ou capa protectora moi resistente que está feita de celulosa. Viven sésiles, ancorados a rochas ou algas ás que se enganchan cos pés viscosos ou a través de estolóns. Son máquinas mariñas e de filtro, con dous sifóns ou buratos, un para permitir a entrada de auga e outro para permitir a saída, polo que poden filtrar o osíxeno e os alimentos que precisan no seu interior. 

Ascidias e esponxas, non sempre fáciles de distinguir, son esenciais para a saúde dos océanos e das formas de vida que alí habitan. Son grandes filtrantes de auga do mar, se non realizasen esta función, os afloramentos de plancto serían tan masivos que a súa turbidez impediría o paso da luz e, con ela, o desenvolvemento da vida. Por iso, ambas son pezas clave no delicado equilibrio dos mares. 

Poden ser de diferentes tipos:

 

- ASCIDIAS SOLITARIAS, máis grande e máis doada de recoñecer. Aínda que, como o seu nome indica, poden aparecer illadas, algunhas son moi gregarias e aparecen xunto con máis exemplares da mesma especie (mais sen conectar entre elas). Algúns tipos poden medir máis de medio metro, aínda que non é o caso das especies que atopamos na ría. 

- ASCIDIAS SOCIAIS OU ESTOLONÍFERAS, forman colonias nas que cada mar escamosa mantén a súa estrutura individual, pero comparte unha unión na base coas demais. Xeralmente é unha unión vascular a través de estolóns ou talos, o que pode non ser visible porque os corpos das ascidias tápanos ou pode que estean cubertos de sedimentos. 

- ASCIDIAS COMPOSTAS, inclúe un gran número de especies. Trátase de estruturas con moitas pequenas ascidias que conviven nunha matriz xelatinosa común. Pode ser laminar ou en forma de talo e amarrarse en rochas ou algas. Normalmente dan lugar a caprichosas formas simétricas e de grande beleza. 
Dado que ás veces se espallan sobre unha matriz e revelan os seus múltiples sifóns na superficie, poden confundirse con esponxas. Así que, se pensabas que distinguir entre ascidias (dous sifóns) e esponxas (poros múltiples) ía ser fácil, descubrir que hai ascidias esponxiformes complica bastante o asunto. 

ASC SOLITARIA P GAL.jpg
asc estolon GAL.jpg
asc comp botryll GAL.jpg

Existen diferentes tipos de ascidia que se espallan uniformemente sobre as rochas e abren múltiples buratos (coma os poros das esponxas). Un criterio que moitas veces nos pode axudar a distinguilas é que nas ascidias os poros de saída (máis grandes) están situados no centro dos sifóns de entrada (máis pequenos), mentres que nas esponxas esta distribución é máis caótica. 

ascidia 2 agujeros

ASCIDIAS SOLITARIAS

É a maior ascidia da ría, alcanzando os 15 ou 20 cm. Solitaria, aínda que ás veces aparecen varios exemplares xuntos. A súa forma é a de porrón irregular, con múltiples vultos e rañuras na superficie, que lle dan o aspecto de piña. Os seus dous sifóns son prominentes, amplos e claramente visibles, mesmo podemos ver o seu interior cando están abertos.


Na parte superior está o sifón inhalador, algo máis grande, por onde a auga entra no corpo. No lateral está o sifón que exhala, permitindo que a auga escape unha vez filtrada nas branquias do seu interior para obter alimento. Os dous buratos ábrense nun certo ángulo que impide que a auga saínte volva entrar polo burato de entrada. 

É outra ascidia solitaria bastante común na ría, aínda que máis difícil de ver que a piña debido ao seu tamaño menor e a que crece nas fendas. Normalmente aparece illada e, máis raramente, en pequenos grupos. É alongada, de aparencia xelatinosa e o seu corpo é altamente contráctil se é perturbada.

Abre os seus dous sifóns na parte superior do corpo e pode ter ata 12 cm de longo, pero normalmente as atoparemos máis pequenas. 


A característica máis distintiva destas ascidias son as cores que perfilan os seus sifóns, presentan unha fina liña de amarelo intenso (case sempre descontinua, aínda que poida aparecer continua ou, mesmo, non aparecer) e algúns pequenos puntos vermellos nesta liña que son os receptores sensoriais de luz. 

ascidia tubo ciona intestinalis
ascidia piña de mar Phallusia mammillata
ascidia tubo ciona intestinalis
ascidia piña de mar Phallusia mammillata
ascidia tubo ciona intestinalis

Moito menos abundante, atoparémola sobresaíndo en posición horizontal das rochas ás que está ancorada. Aínda que é moi frecuente que apareza envolta nunha capa de sedimento que esconde a súa túnica externa, cando a vemos, a súa aparencia é engurrada e consistente, coma se fose de coiro. 


Adoita medir entre 8 e 12 cm, o seu corpo, alongado e aplanado, estreita notablemente no extremo polo que está suxeito. 


Desde o extremo que non está pegado á rocha, saen dous sifóns, bastante simétricos, desviándose lixeiramente un do outro. Unha das súas características é que o bordo destes sifóns ten catro franxas dobres de cor escura, entre marrón e púrpura. 

_SON5976.jpg
Styela clava ascidia
FOTO DE JAVI "CALVO"

Agora podemos vela, totalmente adaptada á súa nova residencia, en lugares como as Illas Cíes ou Cala do rei.

Pode ter unha tonalidade marrón escuro máis uniforme ou manchas escuras sobre un corpo dun ton crema máis clariño. 

 

Chegou por casualidade a Europa nos anos cincuenta enganchada aos cascos dos barcos que regresaban da guerra de Corea. 

 

Vense en Cala do rei, Illas Cíes, Os cenoiros ... pero hai que mirar nas fendas entre rochas. 

Son moi sensibles aos estímulos luminosos, polo que, en canto os enfoquemos coa lanterna ou o flash, pecharán rapidamente os seus sifóns. Son capaces de pregalos por completo cara a dentro. 

O seu corpo tira a branco ou amarelento e é translúcido, máis transparente nos exemplares xuvenís. Podemos ver a súa estrutura interna a través del. A medida que medran, fanse máis opacas. 

Son xeralmente de cor branca leitosa, aínda que poden ter coloracións agrisadas ou marróns e, cando pequenas, mesmo azuladas. 
Adoitan ancorar en zonas tranquilas, na base das rochas adxacentes á area ou en fendas.

É común atopar estrelamares ao seu arredor, e mesmo hai animais afeccionados a vivir dentro delas, como pequenos caranguexos ou gambas.

 
Acumulan no seu interior altas concentracións de metais pesados (vanadio e ferro), o que non só asusta aos depredadores, senón que os converte en bioindicadores dunha boa saúde da auga.

 

Podemos atopalos en calquera punto de mergullo. Abundan nas Illas Cíes, A Furna, Salgueirón ou Cala do rei. 

Teñen músculos circulares que lles permiten abrilos e pechalos, así coma "peliños" que serven de filtro para decidir que partículas entrarán na ascidia. 

ASCIDIAS SOCIAIS

GALERÍA

Son ascidias coloniais de tipo social, é dicir, obsérvase cada exemplar por separado, pero están unidos na súa base por un estolón (que adoita  quedar oculto polos corpos).

As ascidias lámpada, aínda que de pequeno tamaño (entre 1-2 cm), son un dos animais más fermosos desta familia.

ascidia bombilla Clavelina lepadiformis planaria
ascidia bombilla Clavelina lepadiformis

Tamén son ascidias sociais ou estoloníferas, que comparten estolón, aínda que se desenvolvan individualmente. 


Con apenas 2 cm. a súa coloración vai do amarelo pálido ao laranxa brillante
A miúdo presentan diminutos puntos de cor laranxa escura que se espallan polo seu corpo. 

Outras ascidias sociais coa forma típica de dous sifóns na parte superior son as Pycnoclavella ou ascidias ananas, tamén coñecidas como "cabeza de alfinete". Iso si, son aínda máis pequenas, polo xeral menos dun centímetroExisten diferentes especies en función de que carezan de manchas ou as presenten de diferentes cores. 

ascidia naranja Stolonica socialis
Pycnoclavella atlantica ascidia
ascidias estoloniferas pycnoclavella
Pycnoclavella atlantica P7280166b.JPG
Stolonica socialis ascidia

Podemos atopalas formando grandes congregacións en puntos cunha certa profundidade expostas á corrente. Na ría, o mellor lugar para velas é o pecio Ivy. 

Outra especie de ascidia anana é a Pycnoclavella aurilucens que se distingue polas manchas de amarelo intensa que rodean os seus sifóns. 

A ascidia anana atlántica é a que atoparemos máis frecuentemente. Forma poboacións densas nas que os exemplares crecen a partir dun talo alongado e amarelento que remata na forma típica de ascidia. 


O corpo é transparente e cun xaspeado branco brillante. Tamén poden apreciarse as estruturas do seu interior, o estómago, de cor alaranxado e os círculos das fendeduras branquiais, tamén de cor branca brillante, o que a converte nunha ascidia moi espectacular. 

Aínda que ás veces poden estar parcialmente cubertos de restos de area ou algún organismo epibionte (os que viven sobre a superficie doutros organismos máis grandes) non adoitan ter sedimentos adheridos. Isto é debido a que sintetiza substancias moi tóxicas que se acumulan na túnica e disuaden a calquera visitante de se instalar nelas. 


Xeralmente aparecen formando colonias densas e extensas nas rochas, a distintas profundidades, pero buscando áreas cun certo grao de corrente. Tamén poden aparecer máis illados, nese caso son considerablemente maiores.

 

Depende da época do ano, pero adoita ser moi abundante en As Raeiras, Areamilla ou Cabo de Mar. 

Os seus sifóns son redondeados e abrénse na parte superior da ascidia. Están moi próximos entre si e ascenden case en paralelo, en lugar de formar un ángulo marcado como en moitas escidias. O sifón de entrada é lixeiramente máis alto que o ao sifón de saída. 


A súa textura é translúcida, permitindo observar o seu interior naqueles exemplares que presentan unha pigmentación máis pálida e amarelenta.

Normalmente medran nas caras verticais das rochas e son difíciles de atopar polo seu pequeno tamaño. Aínda así, podemos velas en As Raeiras, Liméns, Cala do rei ou Illas Cíes. Son moi abundantes en pecios, como o Ivy. 

Podemos atopar outros invertebrados como a planaria Prostheceraeus vittatus (foto de abaixo) ou o raro nudibranquio Colpodaspis pusilla, alimentándose delas. 

Forman pequenos ramos de mini ascidias transparentes cunha liña intensa que perfila claramente os sifóns e a súa lonxitude do seu corpo. Esta liña pode ser branca, amarela ou laranxa. 


Pódese ver perfectamente a través das súas túnicas, de xeito que cando incuban embrións poden verse na base do seu espazo interno coma unha mancha amarela intensa.

Se a mancha que vemos na parte inferior do corpo é vermella, entón o que estás mirando é o seu estómago. 

ascidia muchos agujeros

ASCIDIAS COMPOSTAS

Son as ascidias coloniais prototipo xa que se observa claramente como comparten unha base ou matriz que se estende no substrato (xeralmente rochas) no que se desenvolven as ascidias.


Estas pequenas ascidias distribúense (entre 4 e 16) regularmente arredor do sifón de exhalar que comparten, mentres que cada unha ten o seu propio sifón de inhalar

A ascidia esponxa medra entre 15 e 20 cm sobre superficies duras, normalmente rochas. É semitransparente e a súa cor vai do branco azulado ao verde. Cos orificios de saída  maiores e máis escasos, arredor dos cales se abren os buratos de entrada de cada individuo. 


Son moi delicadas ao tacto e prefiren zonas con exposición á corrente. 

Lissoclinum perforatum P5140134.JPG
ascidia esponja Diplosoma spongiforme
monda.jpg

É probablemente a maior ascidia colonial, xa que é capaz de formar parches que se estenden entre 20 e 30 cm. de diámetro.

 

Normalmente crece en zonas de rocha vertical ou en beirís e ao facelo vai formando amplos lóbulos que sobresaen como pequenos montículos. 

Didemnum coriaceum ascidia
Didemnum coriaceum ascidia

Verémolas nalgúns lugares das Illas Cíes, como Viños ou Príncipe, tamén en A Furna ou Cala do rei. 

Presentan diferentes coloracións, ás veces sobre o fondo tirando a branco esténdense liñas de cor púrpura, onde se atopan os pequenos sifóns das ascidias, pero tamén hai exemplares coa cor de fondo laranxa. 


De preto pódese ver como se forman os buratos dos sifóns formando canles escuras que lle dan o seu aspecto característico. 


É moi común atopar vida asociada a elas. Desde arneiróns, que se incrustan no interior para deixar asomar a boca polos montículos, ata ofiuras espiñentas, diferentes tipos de anémonas ou vermes tubícolas. Estes animais aproveitan a estrutura da ascidia para agarrarse. 

Forman pequenos parches nas rochas que podemos atopar en lugares como Viños (Illas Cíes). 

Podemos atopalas nas Illas Cíes ou en Cala do rei.

Hai moitos tipos e combinacións de ascidias compostas que resultan difíciles de diferenciar dalgunhas esponxas. Na galería de diapositivas a continuación podemos ver algúns deles. 

-------------------------------------------------------

Outro exemplo é a  ascidia perforada  ou  Lissoclinum perforatum, que se estende sobre rochas cunha brillante cor branca e sifóns ben definidos.

Os pequenos sifóns de inhalación espállanse regularmente na superficie e, entre eles, ábrense os poros de exhalación, máis grandes e cun bordo lixeiramente elevado.

Podemos atopalas nas Illas Cíes, o pecio Ivy, A Furna... hai moitos puntos nos que crece, pero teremos que prestar atención, é fácil que pasen desapercibidas. 

Esta distribución, xunto co contraste entre a cor marrón escuro da base e a cor branca das ascidias, danlle ese aspecto estrelado característico. 


Forman parches irregulares que varían entre 1 e 10 cm. diámetro


As cores e as formas pódense combinar de varias maneiras, mesmo hai outra variante de ascidia estrelada de cor branca ou amarelenta uniforme rechamante punto vermello en cada pequeno sifón. 
Esta variante branca é moito máis difícil de atopar. Normalmente crece nos "pés" de grandes algas laminarias. 

Son ascidias coloniais cun talo común alaranxado ben desenvolvido, do que xorde a estrutura ovoide na que se atopan as ascidias. Os individuos están moi unidos e medran arredor do sifón común exhalante, situado na parte central. 
As ascidias presentan unha cor entre gris e rosa transparente cun único punto laranxa brillante en cada sifón de entrada.

Outra variante é a ascidia balón, onde os individuos medran formando unha bola moi pequena, de apenas 1 -2 cm de diámetro


Caracterízanse porque os bordos dos sifóns teñen un reberete branco intenso, con dous ou máis pequenos puntos vermellos xusto por debaixo dese anel branco. 

ascidia colonial aplidium ocellatum
Aplydium punctum PA270018b.JPG
ascidia colonial Morchellium argus
monda.jpg

A diferenza das anteriores, esta ascidia normalmente forma grupos máis grandes (uns 6 cm) e irregulares e podemos atopala en rochas ou enganchadas en algas pardas como a Cystoseira e o Fucus


Teñen cores brillantes que van do laranxa ao vermello. Excepcionalmente pódense atopar exemplares brancos. 

Aplidium elegans  ascidia
Aplidium elegans ascidia

Algúns lugares onde atopalas é A Furna, onde terás que mirar os talos das algas pardas, ou nas Illas Cíes.

Os seus pequenos sifóns de entrada están contornados por unha liña branca con oito picos da mesma cor, dándolle un aspecto estrelado. 
Entre estes, ábrense os buratos de saída, máis grandes e transparentes, sen a coroa branca.

 
Procuran fixarse en lugares onde poidan recibir bastante luz, polo que medran a poucos metros de profundidade. 


A variante vermella, tamén coñecida como "ascidia amorodo", presenta pequenas manchas brancas salpicadas por toda a túnica e aparecen raias brancas nos grandes sifóns exhalantes.

Durante o inverno entra nunha fase vexetativa na que se converte nunha masa xelatinosa e globular branca, cambiando bastante o seu aspecto.

Se temos boa vista atoparémola en lugares como As Raeiras. 

Atópanse con máis frecuencia en puntos da costa norte, como A Furna e Cala do rei. Tamén é común nas Illas Cíes. 

----------------------------------------------------

Outra Aplidium que crece de forma esférica é Diazona violacea. Tamén será necesario afinar a vista para atopala, dado que o conxunto mide algo máis de 1 cm de diámetro. 
Cada individuo que a forma é translúcido, co bordo do sifón maior marcado en branco brillante e o sifón pequeno, ademais do bordo branco con 6 puntos, tamén brancos. 

Esta ascidia ten unha forma esférica e unha cor rosada. 
Podemos atopala en lugares moi diferentes como Cala de rei ou o pecio de Ivy. 

Normalmente desenvólvense en zonas onde hai algunha corrente, ocupando as caras verticais das rochas ou mesmo medrando do revés. 


Podemos atopalas nas Illas Cíes, especialmente en Viños, tamén en Cala do rei, Salgueirón. 

----------------------------------------------------

As ascidias do xénero Aplidium son difíciles de distinguir a primeira vista, haberemos de contar o número de puntos vermellos que se atopan no bordo dos orificios. 
Hai aínda outra variante, moi semellante en canto a características pero que ten catro puntos vermellos no bordo do sifón, a 

Morchellium argus.

DIAPOSITIVAS DE ASCIDIAS

Todas as fotografías, textos E vídeos pertencen ás autoras e están protexidos pola Ley de Propiedade Intelectual. Non se permite o seu uso non autorizado.

NUDIBRANQUIO
bottom of page