top of page

Si quieres acceder a los contenidos completos y conocer mejor la vida de los animales invertebrados con más imágenes e información, échale un vistazo a nuestra versión para ordenador.

ASCIDIAS

ANIMAIS INVERTEBRADOS - ASCIDIAS

ASCIDIAS

ASCIDIAS

ASCIDIAS
CLAVELINAS belleza de cristal

CLAVELINAS belleza de cristal

00:49
Play Video

Coma outras especies de invertebrados, as ascidias son grandes descoñecidas e adoitan pasar desapercibidas cando nos mergullamos ao longo do fondo mariño da ría. Pero este animal aparentemente sinxelo que parece un saco con buratos pertence á mesma familia que os peixes, aves ou mamíferos coma nós, á familia dos cordados. Dentro desta familia están os tunicados, como as ascidias, ou os vertebrados, e caracterízanse por ter un cordón nervioso dorsal. Así, as ascidias son a forma de vida invertebrada máis relacionada cos vertebrados, o elo entre invertebrados e vertebrados.

  FILO

Cordados

  SUBFILO

Cefalocordados

Tunicados

Vertebrados

    CLASE

Anfioxo

Ascidias e salpas

Peixes, anfibios, aves...

As ascidias sofren unha grande metamorfose ao madurar e desde a etapa larvaria, na que nadan libremente, pasan a vivir como animais unidos ao substrato (como ocorre con moitos cnidarios). Cando son larvas, o seu sistema nervioso e a súa estrutura interna son moi semellantes aos cágados, teñen un cordón nervioso (similar á medula espiñal) e un esqueleto ou notocorda (parecido á columna vertebral) que despois perden ao instalarse na rochas. De feito, moitos investigadores consideran que estes órganos son os precursores evolutivos da medula espiñal e da columna vertebral dos vertebrados.

debuxo_piña_de_mar_GAL.jpg

Son animais tunicados, cubertos cunha túnica ou capa protectora moi resistente que está feita de celulosa. Viven sésiles, ancorados a rochas ou algas ás que se enganchan cos pés viscosos ou a través de estolóns. Son máquinas mariñas e de filtro, con dous sifóns ou buratos, un para permitir a entrada de auga e outro para permitir a saída, polo que poden filtrar o osíxeno e os alimentos que precisan no seu interior. 

Ascidias e esponxas, non sempre fáciles de distinguir, son esenciais para a saúde dos océanos e das formas de vida que alí habitan. Son grandes filtrantes de auga do mar, se non realizasen esta función, os afloramentos de plancto serían tan masivos que a súa turbidez impediría o paso da luz e, con ela, o desenvolvemento da vida. Por iso, ambas son pezas clave no delicado equilibrio dos mares. 

Poden ser de diferentes tipos:

 

- ASCIDIAS SOLITARIAS, máis grande e máis doada de recoñecer. Aínda que, como o seu nome indica, poden aparecer illadas, algunhas son moi gregarias e aparecen xunto con máis exemplares da mesma especie (mais sen conectar entre elas). Algúns tipos poden medir máis de medio metro, aínda que non é o caso das especies que atopamos na ría. 

- ASCIDIAS SOCIAIS OU ESTOLONÍFERAS, forman colonias nas que cada mar escamosa mantén a súa estrutura individual, pero comparte unha unión na base coas demais. Xeralmente é unha unión vascular a través de estolóns ou talos, o que pode non ser visible porque os corpos das ascidias tápanos ou pode que estean cubertos de sedimentos. 

- ASCIDIAS COMPOSTAS, inclúe un gran número de especies. Trátase de estruturas con moitas pequenas ascidias que conviven nunha matriz xelatinosa común. Pode ser laminar ou en forma de talo e amarrarse en rochas ou algas. Normalmente dan lugar a caprichosas formas simétricas e de grande beleza. 
Dado que ás veces se espallan sobre unha matriz e revelan os seus múltiples sifóns na superficie, poden confundirse con esponxas. Así que, se pensabas que distinguir entre ascidias (dous sifóns) e esponxas (poros múltiples) ía ser fácil, descubrir que hai ascidias esponxiformes complica bastante o asunto. 

ASC SOLITARIA P GAL.jpg
asc estolon GAL.jpg
asc comp botryll GAL.jpg

Existen diferentes tipos de ascidia que se espallan uniformemente sobre as rochas e abren múltiples buratos (coma os poros das esponxas). Un criterio que moitas veces nos pode axudar a distinguilas é que nas ascidias os poros de saída (máis grandes) están situados no centro dos sifóns de entrada (máis pequenos), mentres que nas esponxas esta distribución é máis caótica. 

ascidia 2 agujeros

ASCIDIAS SOLITARIAS

É a maior ascidia da ría, alcanzando os 15 ou 20 cm. Solitaria, aínda que ás veces aparecen varios exemplares xuntos. A súa forma é a de porrón irregular, con múltiples vultos e rañuras na superficie, que lle dan o aspecto de piña. Os seus dous sifóns son prominentes, amplos e claramente visibles, mesmo podemos ver o seu interior cando están abertos.


Na parte superior está o sifón inhalador, algo máis grande, por onde a auga entra no corpo. No lateral está o sifón que exhala, permitindo que a auga escape unha vez filtrada nas branquias do seu interior para obter alimento. Os dous buratos ábrense nun certo ángulo que impide que a auga saínte volva entrar polo burato de entrada. 

É outra ascidia solitaria bastante común na ría, aínda que máis difícil de ver que a piña debido ao seu tamaño menor e a que crece nas fendas. Normalmente aparece illada e, máis raramente, en pequenos grupos. É alongada, de aparencia xelatinosa e o seu corpo é altamente contráctil se é perturbada.

Abre os seus dous sifóns na parte superior do corpo e pode ter ata 12 cm de longo, pero normalmente as atoparemos máis pequenas. 


A característica máis distintiva destas ascidias son as cores que perfilan os seus sifóns, presentan unha fina liña de amarelo intenso (case sempre descontinua, aínda que poida aparecer continua ou, mesmo, non aparecer) e algúns pequenos puntos vermellos nesta liña que son os receptores sensoriais de luz. 

ascidia tubo ciona intestinalis
ascidia piña de mar Phallusia mammillata
ascidia tubo ciona intestinalis
ascidia piña de mar Phallusia mammillata
ascidia tubo ciona intestinalis

Moito menos abundante, atoparémola sobresaíndo en posición horizontal das rochas ás que está ancorada. Aínda que é moi frecuente que apareza envolta nunha capa de sedimento que esconde a súa túnica externa, cando a vemos, a súa aparencia é engurrada e consistente, coma se fose de coiro. 


Adoita medir entre 8 e 12 cm, o seu corpo, alongado e aplanado, estreita notablemente no extremo polo que está suxeito. 


Desde o extremo que non está pegado á rocha, saen dous sifóns, bastante simétricos, desviándose lixeiramente un do outro. Unha das súas características é que o bordo destes sifóns ten catro franxas dobres de cor escura, entre marrón e púrpura. 

_SON5976.jpg
Styela clava ascidia
FOTO DE JAVI "CALVO"

Agora podemos vela, totalmente adaptada á súa nova residencia, en lugares como as Illas Cíes ou Cala do rei.