CAPA E    PINTURA

Como retratar aos habitantes do mar?
Aquí podes ver o que se agocha detrás dalgunhas das nosas acuarelas.

4qb NEG.jpg
Balistes capriscus
Ballesta / Peixe porco
Inspirado na natureza ... e no coñecemento
Antes de tomar os pinceis hai unha fase previa de observación e estudo. A través do mergullo podemos ver (e rexistrar ou fotografar) as cores e os movementos dos animais no seu medio natural, que despois se deben complementar co coñecemento dos seus trazos descritivos e particularidades de cada especie con bibliografía especializada. Cando xa nos coñecemos abondo, escóllese un fotograma e comeza o traballo no papel.
xulia%20mitivo_edited.jpg
Coris julis
Julia / Xulia (macho)
Capas
Cando pintamos con acuarelas, as cores mestúranse polas diferentes capas que aplicamos ao debuxo. Cada capa ten transparencia, de xeito que as cores súmanse ao sobrepoñelos. É por iso que con esta técnica sempre hai que pintar do máis claro ao máis escuro e escoller ben, dado que, unha vez aplicada, non poderemos borrar a capa de cor. Os pequenos detalles como escamas, raios de aleta ... quedarán para o final.
img018negr.jpg
Labrus mixtus
Gallano / Gaián (macho)
O enmascaramento
Un truco moi útil é usar o líquido de enmascarado que, ao colarse na zona sobre a que o aplicamos, evitará que esta sexa coloreada pola acuarela. Deste xeito podemos traballar o debuxo "reservando" esas partes ocultas baixo o líquido e descubrilas (simplemente rozando suavemente) para pintalas con outra tonalidade ou deixalas en branco nas etapas finais.
 

Todas as fotografías, ilustraciones, textos e vídeos pertencen ás autoras e están protexidos pola Ley de Propiedade Intelectual. Non se permite o seu uso non autorizado.