top of page
BOSQ ALGAS

BOSQUES SUBMARINOS

O reino das algas xigantes

Son as paisaxes máis emblemáticas da costa galega e o panorama dominante dende zonas de intermareal ata os 20 metros. Pero a súa importancia vai máis aló da enorme biodiversidade que xeran ao seu redor ao acochar e servir de alimento e lugar de crianza de multitude de especies. Estes bosques cumpren unha importante función de protección da costa, xa que coa súa envergadura amortiguan o impacto e a forza do mar durante os temporais. Ademais son quen de almacenar dióxido de carbono presente na atmósfera e xnerar osíxeno que logo respiraremos fóra da auga.

BOSQUES DE ALGAS
BOSQUES DE GRANDES ALGAS
00:00
Play Video

BOSQUES DE GRANDES ALGAS

13 GRADOS