top of page
torre baliz

TORRES BALIZA

A cara oculta dos "faros" mariños

Para coordinar e facilitar a navegación nos espazos mariños moi transitados, emprégase unha rede de balizas e boias que serven de sinais marítimas. Os seus diferentes cores e padróns de luz informan sobre a presenza de obstáculos ou localizacións concretas de interese. Pero máis alá desta función na superficie, as balizas desenvolven outro importante papel baixo o mar, creando novas contornas onde diferentes formas de vida ábrense paso para dar lugar a interesantes arrecifes artificiais.

A ría de Vigo está salpicada destas construcións, que agochan unha gran riqueza submarina e restos de naufraxios previos a súa presenza.

BALIZAS
TORRES BALIZA
01:32
Play Video

TORRES BALIZA

13 GRADOS