top of page
torre baliz

TORRES BALIZA

A cara oculta dos "faros" mariños

Para coordinar e facilitar a navegación nos espazos mariños moi transitados, emprégase unha rede de balizas e boias que serven de sinais marítimas. Os seus diferentes cores e padróns de luz informan sobre a presenza de obstáculos ou localizacións concretas de interese. Pero máis alá desta función na superficie, as balizas desenvolven outro importante papel baixo o mar, creando novas contornas onde diferentes formas de vida ábrense paso para dar lugar a interesantes arrecifes artificiais.

A ría de Vigo está salpicada destas construcións, que agochan unha gran riqueza submarina e restos de naufraxios previos a súa presenza.

BALIZAS
TORRES BALIZA
01:32
Play Video

TORRES BALIZA

13 GRADOS

A parte somerxida destas estruturas de sinalización xeran ao seu redor ricas contornas con características moi particulares, case sempre marcadas pola abundancia de mexillóns (Mytilus galloprovincialis) e grandes algas pardas como os argazos (Saccorhiza polyschides).

Os mexillóns forman unha primeira capa que recobre a torre somerxida e, a súa vez, serven de base para que outra capa de animais se instalen sobre eles. Anemones xoia (Corynactis viridis), balanus (Balanus sp.), esponxas e outras formas de vida tecen este vestido multicolor.

Ao igual que acontece nas zonas de bateas, a gran cantidade de mexillóns que se congregan nestas paisaxes orixina a presencia de moitas estrelas de mar (que inclúen na dieta aos mexillóns como un dos seus pratos favoritos) , especialmente da estrella de mar espñenta (Marthasterias glacialis), que pode chegar a formar agrupacións de centos de exemplares

Tamén as pequenas anemones brancas (Actinothoe sphyrodeta) adoitan estar presentes en gran número recubrindo a parte somerxida da torre

En ocasións, as balizas indican accidentes perigosos para a navegación, o que fai habitual atopar restos de barcos afundidos antes da instalación destas sinalizacións nas súas proximidades. A baliza de Borneira é un claro exemplo na ría de Vigo e acolle o seu redor multitude de vestixios de embarcacións que chocaron contra os baixos rochosos dos que advierte

As funcións que poden cumprir as cunchas xa baleiras dos mexillóns son múltiples. Na foto, podemos ver unha parella de lorchiños (Gobiusculus flavescens) colocando a puesta e fecundándola. O macho, coas aletas especialmente coloridas para a ocasión, míranos de fronte vixiante mentres a femia está preocupda na colocación dos ovos.

O fondo de cascallo de mexillón que se crea ao redor da torre tamén é o escenario ideal para mestres da camuflaxe, como o choco (Sepia officinalis)

Tampouco faltan os bancos de peixes, en ocasións moi numerosos, nadando no azul que rodea a baliza. Entre os máis habituais destacan os sargos (Diplodus sargus), chaparelas (Diplodus vulgaris) e bogas (Boops boops), como as da foto.

Todas as fotografías, textos e vídeos pertencen ás autoras e están protexidos pola Ley de Propiedade Intelectual. Non se permite o seu uso non autorizado.

bottom of page