ELIxE produtos

de proximidade e tempada

evita o plástico, sobre todo o de un só uso 

aposta por productos ecolóxicos

BUSCA A OPCIÓN

de comercio xusto

adquire hábitos que reduzan o consumo enerxético

compra só

o que necesites

comparte a mensaje

ESCOllE PRODUTOS

respectuosos

coos bosques

 

como sacar plástico da túa vida e non morrer no intento

A verdade é que se nos paramos a pensar en todo o plástico que nos rodea no día a día, parece unha misión imposible desfacerse del. Xa non se trata só de bolsas ou envases, é moi difícil atopar algo que non teña "restos" de plástico. Está por todas as partes: na roupa, os cosméticos, cremas, produtos de hixiene, electrodomésticos, goma de mascar... mirar ao noso redor e atopar tres cousas sen plástico é todo un reto. Mais aínda que a redución do plástico é fundamental, dado que é o maior contaminante nos nosos océanos, debemos afrontar o reto paso a paso. Os efectos máis nocivos son os causados polo plásticos dun só uso, apenas unha curta vida útil (que ás veces pode ser duns minutos) e centos de anos para desintegrarse en microplásticos que contaminan o medio natural. A clave é non agoniarse e tentar retirar esas cousas que, se nos paramos a pensar, ben podemos evitar e cambiar por outras sen demasiado esforzo. As seguintes páxinas que vos deixamos aquí poden darvos algunhas pistas.

 

NATURALMENTE

Os produtos orgánicos son obtidos de forma natural e respectuosa co medio ambiente. Non usan pesticidas, antibióticos nin outros químicos na súa produción nin son transxénicos. Tamén deben cumprir unha serie de condicións (que se avalían e controlan anualmente) para garantir as condicións de benestar animal e respecto pola natureza.
Entón, ao consumir estes produtos:

- Somos cómplices de prácticas que respectan a natureza, que promoven a diversidade de cultivos e evitan a contaminación por pesticidas e outras substancias químicas


- Esiximos alimentos que se obtiveron tratando aos animais dun xeito máis respectuoso
- Adquirimos produtos saudables


- É moi probable que así estimulemos a economía local, xa que moitos destes produtos son locais

QUE É A AGRICULTURA ECOLÓXICA - Greenpeace

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Soluciones-y-demandas/Agricultura-ecologica/

COMO IDENTIFICAR PRODUTOS ECOLÓXICOS

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/

 

contrapesANDO A BALANZA

O comercio xusto xorde como unha alternativa que busca, mediante a venda de produtos artesanais e sostibles, un intercambio comercial equitativo dirixido a favorecer as comunidades produtoras, que son sectores ameazados pola pobreza e a desigualdade.

Cando escollemos produtos de comercio xusto:

- Estamos a dar outra oportunidade e un xeito de saír adiante ás poboacións desfavorecidas, cuxas condicións de pobreza ou exclusión dificultan moito un futuro digno


- Esiximos produtos que garanten un prezo e unha comercialización xusta para todas as partes, produtores e consumidores


- Mercamos produtos elaborados de xeito respectuoso coa natureza


- Somos cómplices dunha rede comercial que loita contra a explotación infantil, defendendo a igualdade de xénero e unhas condicións laborais dignas

QUE É O COMERCIO XUSTO - Coordinadora estatal

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/

circulo-CJ.jpg
 

VoLVE A0 MERCADO - KILÓMETRO 0

O consumo de produtos locais é a elección de alimentos colleitos

ou procesados nun radio máximo de 100 km.

Cando os eliximos:

- Aforramos as emisións contaminantes de dióxido de carbono

asociadas ao transporte a longa distancia


- Estamos a escoller produtos de calidade e de tempada, moitas

veces tamén ecolóxicos


- Evitamos os envases de plástico para a súa conservación


- Fomentamos o desenvolvemento de pequenos produtores na

comunidade a nivel local

Un dos criterios que nos poden axudar a seleccionar produtos de proximidade é escoller alimentos en tempada. Nas páxinas que vos deixamos podemos usar buscadores para descubrir os peixes ou hortalizas que están en tempada cada mes.
 

  

https://pescadodetemporada.org/

https://soydetemporada.es/

  

 

CONSUMO CoIDADO

REDUCIR o consumo de enerxía no día a día e optar por unha enerxía e recursos máis sostibles é esencial para preservar o medio ambiente e contribuír a unha diminución dos impactos que aceleran o cambio climático e a contaminación. Desde o uso de transportes menos contaminantes como as pernas, a bicicleta ou o autobús, ata facer pequenos cambios na casa.

 

que é suficiente?

Estímase que arredor dun terzo da comida que mercamos vai ao lixo, e estamos a falar de algo necesario como a comida, mais é un dato que pode facernos pensar como consumimos calquera produto.


Que é realmente necesario?


Planificar as compras en función do que xa temos pode axudar a axustarnos mellor para mercar só o que necesitamos.

 

UN MAL MENOR

Da madeira das árbores obtemos infinidade de produtos. A inadecuada explotación dos bosques, como sucede co mar, non só esgota os seus recursos, levándonos cara a un futuro sen eles, senón que aumenta de xeito exponencial o cambio climático e a contaminación, ao tempo que pon fin á enorme biodiversidade destes necesarios ecosistemas.


Como en todo o demais, o primeiro paso útil é REDUCIR, tentar minimizar o uso destes produtos sempre que sexa posible (por exemplo, evitar imprimir o que poidas usar en formato dixital). REUTILIZAR tamén é unha boa opción (imprimir por ambos os lados do papel ou darlle un novo uso aos lados non impresos). Finalmente existe o RECICLAXE para poder estender a vida e a utilidade destes materiais e a elección de produtos cunha etiqueta que garanta que a explotación dos bosques segue uns criterios mínimos de sustentabilidade.

Cando optamos por produtos con esta etiquetaxe:

- Asegurámonos de que non proveñan de bosques protexidos


- Colaboramos cunha xestión forestal máis respectuosa co medio natural