PECIOS

Desaparecendo devagar no fondo do mar xacen os restos de naufraxios. Siluetas arrepiantes que aínda teñen redes ou áncoras que nos recordan que un día foron barcos

PANTASMAS NO VERDE
NOVOS INQUILINOS

Estas estruturas convértense en refuxios improvisados. Fanecas, congros ou lumbrigantes non dubidan en establecerse nos seus escuros recunchos

OUTRA CAPA DE PINTURA

Co tempo, as chapas cóbrense cunha nova pel, esta vez viva. As anémonas, ascidias, vermes, algas ou esponxas forran de cores estes novos fondos que xa non parecen tan artificiais.

DATA DE CADUCIDADE

Os trebóns e as correntes rematarán os traballos de desmantelamento ata que os restos non se recoñezan

Podes visitar ALGún Dos pecios  máis  coñecidos  da  ría:

 Pecio Achondo                   Pecio Iby                      

Todas as fotografías, textos E vídeos pertencen ás autoras e están protexidos pola Ley de Propiedade Intelectual. Non se permite o seu uso non autorizado.